Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lacinia pretium diam quis dignissim. (H3)

Hierontaa ja muita fysikaalisia hoitoja

Jos kärsit jatkuvista lihaskivuista tai päänsäryistä, tule RyhtiParkki Sari Ruususeen. Tekemämme fysikaaliset hoidot rentouttavat niin kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti ja antavat sinulle hyvän ja tasapainoisen olon.

Liike- ja liikuntahoidot
Lääkinnällinen harjoitusterapia
Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta
Toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen
Fysioterapeuttinen konsultaatio
Syvä- ja pintalämpöhoidot
Kylmähoito
Kipu- ja sähköärsytyshoidot
Hieronta
Kuntosaliohjaukset

Hoitoja hyvinvointisi parantamiseksi

Liike- ja liikuntahoidot

Fysioterapia sisältää useita liike- ja liikuntahoitomenetelmiä asiakkaan kunnon ja toimintakyvyn mukaan.

Fysioterapiamenetelminä käytetään tuki- ja liikuntaelinsairauksien liikkuvuutta parantavia harjoitteita ja toisaalta lihasvoimaa parantavia harjoitteita. Harjoittelun toteuttaa fysioterapeutti. Hoito-ohjelmassa pyritään jatkuvasti etenevään kuormitusohjelmaan, joka ottaa huomioon potilaan erityispiirteet ja vaatimukset sekä työssä että vapaa-aikana.

Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia eli LHT perustuu kivuttomaan liikkeeseen ja usean toiston sarjoihin.

LHT välineinä käytetään kevyeksi suunniteltuja vetolaitteita, mutta myös mm. keppejä, irtopainoja, sekä kehon omaa painoa. Harjoittelun tavoitteena on parantaa liikkuvuutta, lihasvoimaa, koordinaatiokykyä, sekä näiden myötä poistaa mahdollista kipua. Fysioterapeutti suunnittelee jokaiselle oman yksilöllisen harjoitusohjelman, jota muokataan aina paranemisen edetessä.

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta

Selvitetään asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn taso, luonne ja ongelmat sekä arvioidaan fysioterapian tarve ja mahdollisuudet.

Otetaan huomioon asiakkaan oma näkemys ja toiveet. Asiakkaan asento ja liikkeet, tasapainon hallinta, fyysinen suorituskyky, toimintakyky ja näiden edellytykset sekä elämisen laatu voivat olla tutkimisen ja arvioinnin kohteena. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään johtopäätösten teossa ja fysioterapian suunnittelussa sekä terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä. Tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä terapiajaksoon, fysioterapeuttiseen seurantaan tai konsultaatioon.

Toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen

Asiakkaan fyysisen ja/tai psykofyysisen toimintakyvyn kokonaisvaltaista ja laaja-alaista harjoittamista. Tavoitteena mahdollisimman itsenäinen selviytyminen elinympäristössä mukaan lukien sosiaalinen kanssakäyminen. Sisältää kehon (ruumiin) hallintaa ja itsetuntemusta edistävät harjoitukset sekä liikuntaharjoittelun

Fysioterapeuttinen konsultaatio

Fysioterapeutin antamaa asiantuntija-apua kollegalle tai toisen ammattialan edustajalle tietyn, yksittäisen asiakkaan fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Syvä- ja pintalämpöhoidot

Pinnallisella lämpökäsittelyllä pyritään kudoksessa kudosvenyvyyden lisäämiseen ja lihasjännityksen laukaisemiseen.

Paikallisen lämpökäsittelyn lisäksi voidaan saavuttaa heijastevaikutuksia. Tällaisia on esimerkiksi ihorefleksi, joka aiheuttaa verisuonen laajenemisen alueella, johon hermotus tulee samasta segmentistä, johon lämpöhoitoa on annettu. Samoin koko lämpövaikutus saattaa levitä koko vartaloon ihoon ja jopa syvempiinkin kudoksiin.

Syvälämpöhoitona RyhtiParkissa käytetään ultraäänihoitoa. Ultraäänellä lämpöhoitoa voidaan viedä kudoksiin syvemmälle kuin pelkillä ihon kautta välittyvillä pintalämpölaitteilla. Ultraäänellä saadaan myös aikaan lämpövärähtelyä syvemmissä kudoksissa ja hoito voidaan antaa tarkasti rajatulle alueelle.

Kylmähoito

Kylmähoito

Kylmähoitoa käytetään kuntoutuksessa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vammojen hoidossa. Eräs kylmähoidon tärkeimpiä käyttöaiheita on tuoreiden tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ensihoito. Useiden tutkimusten mukaan kylmähoito vähentää tällöin kudosvauriota, rajoittaa turvotuksen muodostusta ja vähentää lihasaitiopainetta ja verentungosta vamma-alueelle.

Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta ja alentaa motorista suorituskykyä. Samoin kylmähoidon on todettu kokeellisissa olosuhteissa vähentävän tulehdusreaktiota sekä alentavan turvotuksen muodostusta. Kylmävaikutukset iholle, lihaksiin ja niveliin vaihtelevat riippuen kylmänantotavasta, alkulämpötilasta sekä kylmänantoajan pituudesta. Kylmähoito voidaan antaa kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena ja voiteena.

Kipu- ja sähköärsytyshoidot

Sähkökipuhoidot ovat kipua lievittäviä ja aineenvaihduntaa vilkastuttavia hoitoja.

Sähkökipuhoidoilla vaikutetaan ihmisen ääreishermostoon, joka eri mekanismien kautta salpaa hermosoluissa kulkevaa kipua jolloin kipu lievittyy tai parhaassa tapauksessa loppuu. Elektronit kiinnitetään yleensä ns trigger / akupisteisiin. Sähkökipuhoidot eivät sovi kaikille, eikä niistä myöskään ole apua kaikkiin särky/ kiputiloihin. Fysioterapeutti arvioi aina annettavan sähkökipuhoidon ja sen soveltuvuuden kullekin asiakkaalle.

Hieronta

Hieronta

Yleisimmin hierontaa käytetään erilaisten lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kiputilojen laukaisuun.

Hieronta on kudosten mekaanista muokkausta joka vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa, lisää verenkiertoa hetkellisesti hierottavalla alueella, venyttää pehmytkudosta ja ennen kaikkea tuntuu mukavalta ja rentouttaa.

Kuntosaliohjaukset

Kunto-ohjaajan kuntopaketeista voit valita mieleisesi vaihtoehdon, josta räätälöidään omaan tarpeeseesi sopiva kokonaisvaltainen ratkaisu. Kaikkiin kuntopaketteihin sisältyy konsultaatiotapaaminen ja ryhtianalyysi.

Perhepaketti

 • Rentoutusharjoitus (harjoitteet lapsen kanssa)
 • Vauvahieronta (vauvajumppa)
 • Kunnosta huolehtiminen pienen lapsen perheessä (perhejumppa)

Venytyspaketti

 • Venytysharjoitukset
 • Hierontatunti
 • Rentoutus
 • Kevyt jumppa tai lihaskuntoharjoittelu
 • Muu vaihtoehto

Aktiivipaketti

 • Venytysharjoitukset
 • Rentoutus
 • Hieronta
 • Kunto-ohjelma
 • Hallittu liikkeiden ja kehon käyttö
 • Ravinto-ohjelma
 • Lihaskuntoharjoittelu
 • Aerobisen kunnon kohotus
 • Muu vaihtoehto

Senioripaketti

 • Hierontatunti
 • Rentoutusharjoitukset
 • (Jätti)pallojumppa
 • Kevyet lihaskuntoharjoittelut ilman painoja
 • Ravinto-ohjaus
 • Muu vaihtoehto

Kun haluat saada lisää hyvinvointia elämääsi, tule RyhtiParkki Sari Ruususeen. Tervetuloa!

RyhtiParkki Sari Ruusunen
Antinkatu 18
PORI
050 327 2976
ryhtiparkki@gmail.com